توجیه اقتصادی

توجیه اقتصادی

 

 

باتوجه به رشد روز افزون مصرف برق در كشور و همچنين افزايش تعرفه هاي انرژي و هدفمند نمودن يارانه هاي حامل هاي انرژي لازم است كارخانجات و واحد هاي صنعتي در جهت كاهش و مديريت مصرف انرژي الكتريكي برنامه ريزي مقتضي را صورت دهند. يكي از راه هاي موثر جهت نيل به اين هدف استفاده از ژنراتور هاي ديزلي و گازسوز موجود و استفاده از آنها در ساعات اوج مصرف برق شبكه است كه در ذيل مختصري در اين خصوص به اطلاع ميرساند. در محاسبات ذيل يك ديزل ژنراتور TAD1642-VOLVO با قدرت 500 كيلووات در نظر گرفته شده است.وهمانطور كه ملاحظه ميكنيد هزينه خريد ژنراتور در صورت استفاده فقط در پيك بار ظرف 32 ماه باز ميگردد.شايان ذكر است محاسبات زير در شرايط وجود يارانه ها و عدم افزايش سالانه قيمت برق ميباشد.

كيلووات ساعت مصرفي كارخانه در 4 ساعت پيك بار در روز(با احتساب مصرف 500 كيلو وات) تعداد روزهاي كاري در هر ماه جمع كيلووات ساعت مصرفي در هر ماه هزينه هر كيلو وات ساعت برق مصرفي در ساعات پيك بار هزينه برق مصرفي در ساعات اوج مصرف در يك ماه
2000KWH 30 60000KWH 770 46/200/000ريال
ميزان مصرف گازوئيل توسط ژنراتور در يك ماه (120ليتر در هر ساعت)براي100 ساعت كاركرد نرخ آزاد گازوئيل هزينه كل گازوئيل در يك ماه
12000ليتر 1/500ريال 18/000/000ريال
هزينه مصرف گازوئيل در هر ماه هزينه استهلاك ديزل ژنراتور در هر ماه هزينه كل در هر ماه
18/000/000ريال 5/000/000ريال 23/000/000ريال
ميزان صرفه جويي در هر ماه در صورت استفاده از ژنراتور در ساعات اوج مصرف بر حسب ريال
46/200/000-23/000/000=23/200/000ريال

معادل با افزايش قيمت برق و هدفمندي يارانه ها هزينه برق مصرفي به نسبت از حدود دو برابر به بالاتر خواهد شد.