توجیه اقتصادی:

باتوجه به رشد روز افزون مصرف برق در كشور و همچنين افزايش تعرفه هاي انرژي و هدفمند نمودن يارانه هاي حامل هاي انرژي لازم است كارخانجات و واحد هاي صنعتي در جهت كاهش و مديريت مصرف انرژي الكتريكي برنامه ريزي مقتضي را صورت دهند. يكي از راه هاي موثر جهت نيل به اين هدف استفاده از ژنراتور هاي ديزلي و گازسوز موجود و استفاده از آنها در ساعات اوج مصرف برق شبكه است كه در ذيل مختصري در اين خصوص به اطلاع ميرساند. در محاسبات ذيل يك ديزل ژنراتور TAD1642-VOLVO با قدرت 500 كيلووات در نظر گرفته شده است.وهمانطور كه ملاحظه ميكنيد هزينه خريد ژنراتور در صورت استفاده فقط در پيك بار ظرف 32 ماه باز ميگردد.شايان ذكر است محاسبات زير در شرايط وجود يارانه ها و عدم افزايش سالانه قيمت برق ميباشد.

كيلووات ساعت مصرفي كارخانه در 4 ساعت پيك بار در روز(با احتساب مصرف 500 كيلو وات)تعداد روزهاي كاري در هر ماهجمع كيلووات ساعت مصرفي در هر ماههزينه هر كيلو وات ساعت برق مصرفي در ساعات پيك بارهزينه برق مصرفي در ساعات اوج مصرف در يك ماه
2000KWH3060000KWH77046/200/000ريال

ميزان مصرف گازوئيل توسط ژنراتور در يك ماه (120ليتر در هر ساعت)براي100 ساعت كاركرد نرخ آزاد گازوئيلهزينه كل گازوئيل در يك ماه
12000ليتر1/500ريال18/000/000ريال

هزينه مصرف گازوئيل در هر ماههزينه استهلاك ديزل ژنراتور در هر ماههزينه كل در هر ماه
18/000/000ريال5/000/000ريال23/000/000ريال

ميزان صرفه جويي در هر ماه در صورت استفاده از ژنراتور در ساعات اوج مصرف بر حسب ريال
46/200/000-23/000/000=23/200/000ريال

معادل با افزايش قيمت برق و هدفمندي يارانه ها هزينه برق مصرفي به نسبت از حدود دو برابر به بالاتر خواهد شد.

نمودار توجیه اقتصادی استفاده از ژنراتور