پارت ديزل:

اصفهان-شهرك صنعتي جي-خيابان چهارم-بعد از شركت چدن سازان

تلفن:35723827-031

فكس:35720796-031

مدیر فروش:09134108052

دفتر بازرگانی : اصفهان ، چهارباغ عباسی.تلفکس : ۳2۲۴۸۰۶۱-031

پست الكترونيك:PARTDESEL_ISF110@YAHOO.COM